Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

13 Listopada 2014

WIĘCEJ ZWYCIĘSKICH ZADAŃ!!!

Szanowni mieszkańcy!!!

Po analizie wyników głosowania w budżecie obywatelskim Burmistrz Tomasz Bąk uprzejmie informuje, iż w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok znajdą się dodatkowe zadania, którym wcześniej nie udało się zwyciężyć w głosowaniu. Decyzja ta podyktowana jest faktem, iż pozostałe do dyspozycji jednostki pomocniczej środki były w wielu przypadkach znaczące. Zakwalifikowano kolejne zadanie, w przypadku, kiedy jego kwota nie wymagała zwiększenia puli środków dla dzielnicy, bądź sołectwa o więcej niż ok. 50 tys. zł.

Pozostałe zadnia, nad którymi głosowali mieszkańcy, są źródłem wiedzy i informacji o oczekiwaniach mieszkańców i stanowią dla Burmistrza Gminy Kęty doskonałą bazę wyjściową do realizacji w ramach pojawiających się wolnych środków.

czytaj więcej...
10 Listopada 2014

Podziękowania.

Budżet Obywatelski - świadectwo aktywności mieszkańców
naszej gminy.

 

Mieszkańcy naszej gminy dostali narzędzie do zmiany otaczającej nas rzeczywistości już po raz drugi i znów tak chętnie z niego skorzystali, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.
W tegorocznej edycji zagłosowało 10079 osób nad złożonymi wcześniej 84 propozycjami zadań do realizacji. Za pomocą formularza on- line swój głos oddało 4840 osób, natomiast
za pomocą formularza w wersji papierowej 5239 osób. Łącznie mieszkańcy oddali 35674 głosy. Mieszkańcy dali jasno do zrozumienia, że chcą, by dalej zmieniała się przestrzeń miasta
i gminy Kęty. Zwycięskie propozycje dotyczą zarówno budowy infrastruktury tej najbliższej mieszkańcom, jak również budowy i remontów ulic, dróg, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, placów zabaw, modernizacji i wyposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych, ale również wspierania zdrowia, edukacji i kultury. Tak duży odzew świadczy o tym, że mamy wspólny język w dążeniu do poprawy i doskonalenia gminy, że chcemy być partnerem dla samorządowców . W trakcie konsultacji zaangażowanie setek osób przyniosło niesamowity skutek w postaci rozmowy, wymiany zdań i spostrzeżeń, a wszystko w celu zgodnego
i wspólnego zarządzania gminą przez władze oraz społeczeństwo. Na Budżet Obywatelski składa się wiele czynników i trudna do wykonania praca dla wszystkich. Wszyscy jeszcze wciąż się uczymy słuchać siebie nawzajem, ale aktywność mieszkańców, otwartość władzy
i urzędu, jaką wypracowaliśmy wspólnie w ciągu tych dwóch edycji jest przecież nieoceniona.

Burmistrz Tomasz Bąk serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom
za włączenie się w konsultacje i pracę nad budżetem obywatelskim.
Budżet obywatelski w Gminie Kęty to nasz wspólny, wielki sukces. Dziękujemy za wszystko.

 

30 Października 2014

Szanowni mieszkańcy

Uprzejmie informujemy o wynikach głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji, za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań. Proces ten bez Państwa pomocy nie mógłby się udać. Dziękujemy bardzo.

Oficjalne wyniki głosownaia