Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Oficjalne wyniki głosowania

Szanowni mieszkańcy!!!

Po analizie wyników głosowania w budżecie obywatelskim Burmistrz Tomasz Bąk uprzejmie informuje, iż w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok znajdą się dodatkowe zadania, którym wcześniej nie udało się zwyciężyć w głosowaniu. Decyzja ta podyktowana jest faktem, iż pozostałe do dyspozycji jednostki pomocniczej środki były w wielu przypadkach znaczące. Zakwalifikowano kolejne zadanie, w przypadku, kiedy jego kwota nie wymagała zwiększenia puli środków dla dzielnicy, bądź sołectwa o więcej niż ok. 50 tys. zł.

Pozostałe zadnia, nad którymi głosowali mieszkańcy, są źródłem wiedzy i informacji o oczekiwaniach mieszkańców i stanowią dla Burmistrza Gminy Kęty doskonałą bazę wyjściową do realizacji w ramach pojawiających się wolnych środków.

DODATKOWI ZWYCIĘZCY 

Tytuł zadania

Ilość głosów

Kwota zadania

Jednostka pomocnicza

"Remont bieżni lekkoatletycznej przy ZSG nr 2 w Kętach wraz ze zmianą nawierzchni na syntetyczną (tartan) " (KU.060.9.66.2014.EJB)

553

475 000,00 zł

Nowe Miasto

"ETAP I - Utworzenie chodnika od granicy Kóz do toru kolejowego wzdłuż   ul. St. Żeromskiego oraz wjazd do działki rolnej" (KU.060.9.6.2014.EJB)

186

150 000,00 zł

Podlesie

"Instalacja latarni ulicznych przy ul. Brzozowej w Bulowicach" (KU.060.9.4.2014.EJB)

212

35 000,00 zł

Bulowice

"Ulica Klonowa - nakładka asfaltowa" (KU.060.9.61.2014.EJB)

534

122 130,00 zł

Łęki

"Budowa kortu tenisowego w Malcu" (KU.060.9.56.2014.EJB)

426

89 267,25 zł

Malec

"Wykonanie ogrodzenia obiektu LKS Niwa od rzeki Soły oraz podniesienie standardu poprzez zakup sprzętu gospodarczego i sportowego" (KU.060.9.38.2014.EJB)

722

86 000,00 zł

Nowa Wieś

"Budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej w Witkowicach" (KU.060.9.80.2014.EJB)

751

209 520,00 zł

Witkowice

 

Burmistrz Tomasz Bąk serdecznie dziękuje wszystkim,  którzy oddali swój głos w ramach budżetu obywatelskiego i jednocześnie wyrazili swoje zdanie, budując wspólnie naszą gminę.

 Uprzejmie informujemy o wynikach głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w procesie konsultacji, za Państwa zaangażowanie oraz czas poświęcony na stworzenie propozycji zadań. Proces ten bez Państwa pomocy niemógłby się udać. Dziękujemy bardzo.