Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Lista zadań

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy tytuły zadań zaproponowanych przez Mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na dzielnice i sołectwa po przeprowadzonej analizie zadań przeprowadzonej przez właściwe Wydziały Urzędu Gminy Kęty zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 131/2014/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Uprzejmie informujemy, iż uległa zmianie liczba zadań w Dzielnicy Nowe Miasto, ponieważ autor jednej z kart projektów błędnie wskazał, jako miejsce realizacji zadania, Dzielnicę Stare Miasto, gdy teren realizacji przedsięwzięcia dotyczy Dzielnicy Nowe Miasto.

 > opisy zadań w plikach PDF <

Tytuły zadań, podział na Dzielnice i Sołectwa oraz szacunkowy koszt wykonania  po analizie:

 Lp.

Jednostka pomocnicza

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania

Szacunkowy koszt

 1

Dzielnica Nowe Miasto

"Budowa parkingu na os.700-lecia" (KU.060.9.12.2014.EJB)

242.000 zł

 2

Dzielnica Nowe Miasto

"Parking przed pawilonem handlowym os. Sikorskiego 9" (KU.060.9.23.2014.EJB)

300.000 zł

 3

Dzielnica Nowe Miasto

"Ogrodzenie i parking Przedszkola nr 7" (KU.060.9.24.2014.EJB)

100.000 zł

 4

Dzielnica Nowe Miasto

"Termomodernizacja małego budynku wraz z salą gimnastyczną w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach" (KU.060.9.27.2014.EJB)

617.000 zł

 5

Dzielnica Nowe Miasto

"Parking samochodowy os.700-lecia, przy bloku nr 1 a” (KU.060.9.40.2014.EJB)

70.000 zł

 6

Dzielnica Nowe Miasto

"Dokończenie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania oraz malowanie dachu w budynku Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury" (KU.060.9.41.2014.EJB)

82.790,80 zł

 7

Dzielnica Nowe Miasto

"Wykonanie doświetlenia i monitoringu Parku Miejskiego przy obwodnicy na osiedlu Nad Sołą" (KU.060.9.48.2014.EJB)

164.000 zł

 8

Dzielnica Nowe Miasto

"Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach" (KU.060.9.49.2014.EJB)

123.500 zł

 9

Dzielnica Nowe Miasto

"Poszerzenie możliwości widowiskowych w hali OSiR podczas wydarzeń kulturalno-sportowych" (KU.060.9.57.2014.EJB)

176.200 zł

 10

Dzielnica Nowe Miasto

"Remont parkingu" (KU.060.9.64.2014.EJB)

70.550 zł

11 

Dzielnica Nowe Miasto

"Remont bieżni lekkoatletycznej przy ZSG nr 2 w Kętach wraz ze zmianą nawierzchni na syntetyczną (tartan) "  (KU.060.9.66.2014.EJB)

475 000 zł

12 

Dzielnica Nowe Miasto

"Zakup strojów meczowych, dresów ortalionowych-przeciwdeszczowych, ocieplaczy dla drużyn TEAM SPORT HEJNAŁ KĘTY" (KU.060.9.67.2014.EJB)

60.000 zł

13 

Dzielnica Nowe Miasto

"Dofinansowanie letniego obozu treningowego dla dzieci i młodzieży trenującej w Team Sport Hejnał Kęty" (KU.060.9.68.2014.EJB)

20.000 zł

14 

Dzielnica Nowe Miasto

"Oświetlenie parkingu os. Wyszyńskiego 9,11, oświetlenie przed blokiem os. Wyszyńskiego 13" (KU.060.9.71.2014.EJB)

12.000 zł

15 

Dzielnica Nowe Miasto

"Remont i wyposażenie Klubu Brzdąca działającego w Domu Kultury
w Kętach" (KU.060.9.72.2014.EJB)

17.050 zł

16 

Dzielnica Nowe Miasto

"Remont infrastruktury osiedlowej wewnątrz os. Kościuszki w Kętach"  (KU.060.9.73.2014.EJB)

340.000 zł

17 

Dzielnica Nowe Miasto

"Neurorozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci oraz profilaktyka i leczenie wad postawy ciała" (KU.060.9.86.2014.EJB)

69.440 zł

18 

Dzielnica Podlesie

"ETAP I - Utworzenie chodnika od granicy Kóz do toru kolejowego wzdłuż  ul. St. Żeromskiego oraz wjazd do działki rolnej" (KU.060.9.6.2014.EJB)

150.000 zł

19 

Dzielnica Podlesie

"Uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych przy ul. Żeromskiego" (KU.060.9.7.2014.EJB)

10.000 zł

20 

Dzielnica Podlesie

"Utwardzenie istniejącej nawierzchni parkingu" (KU.060.9.8.2014.EJB)

50.000 zł

21 

Dzielnica Podlesie

"Kreatywne strefy gier" (KU.060.9.19.2014.EJB)

17.835 zł

22 

Dzielnica Podlesie

"Chodnik na Leśną przy ul. Żeromskiego" (KU.060.9.20.2014.EJB)

100.000 zł

23 

Dzielnica Podlesie

"Rozbudowa oświetlenia parku" (KU.060.9.28.2014.EJB)

20.000 zł

24 

Dzielnica Podlesie

"Progi zwalniające i chodnik na os. Leśnym" (KU.060.9.50.2014.EJB)

23.370 zł

25 

Dzielnica Podlesie

"Kreatywne strefy gier" (KU.060.9.51.2014.EJB)

26.076 zł

26 

Dzielnica Stare Miasto

"Niezwłoczny kapitalny remont budynku" (KU.060.9.9.2014.EJB)

191.265 zł

27 

Dzielnica Stare Miasto

"Remont ulicy Jana Kantego (boczna) w Kętach"  (KU.060.9.22.2014.EJB)

326.262 zł

28 

Dzielnica Stare Miasto

"Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 52 w Kętach od stacji benzynowej do kanału Ulgi Młynówki Czanieckiej" (KU.060.9.32.2014.EJB)

589.662 zł

29 

Dzielnica Stare Miasto

"Nasze korty tenisowe, odnowione, nowoczesne, ogólnodostępne" (KU.060.9.39.2014.EJB)

125.000 zł

30 

Dzielnica Stare Miasto

"Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach" (KU.060.9.43.2014.EJB)

338.703,52 zł

 31

Dzielnica Stare Miasto

"Wykonanie projektu i modernizacja drogi granicznej Kęt i Nowej Wsi, łączącej ul. Staszica i ul. Zacisze" (KU.060.9.55.2014.EJB)

255.000 zł

 32

Dzielnica Stare Miasto

"Dofinansowanie bieżącej działalności TS Hejnał Kęty poprzez pokrycie kosztów przejazdu zawodników na mecze ligowe oraz pokrycie kosztów, mediów, dzierżawy i utrzymania boisk piłkarskich" (KU.060.9.69.2014.EJB)

25.000 zł

 33

Sołectwo Bielany

"Montaż dwóch punktów oświetleniowych" (KU.060.9.5.2014.EJB)

30.000 zł

 34

Sołectwo Bielany

"Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Figulowskiej w Bielanach, która jest drogą dojazdową na parking przy Sanktuarium w Bielanach" (KU.060.9.34.2014.EJB)

109.350 zł

 35

Sołectwo Bielany

"Nawierzchnia asfaltowa ul. Floriańska" (KU.060.9.37.2014.EJB)

88.686,40 zł

 36

Sołectwo Bielany

"Zagospodarowanie terenu w urządzenia sportowe i sektory rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych na terenie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bielanach" (KU.060.9.46.2014.EJB)

50.000 zł

 37

Sołectwo Bielany

"Remont placu przy Wiejskim Domu Kultury w Bielanach" (KU.060.9.58.2014.EJB)

121.715,34 zł

 38

Sołectwo Bielany

"Monitoring i system alarmowy Wiejskiego Domu Kultury w Bielanach"

(KU.060.9.59.2014.EJB)

11.000 zł

 39

Sołectwo Bielany

"Zabudowa dwóch punktów oświetlenia ulicznego w Bielanach przy ul. Bożej Męki" (KU.060.9.65.2014.EJB)

6.000 zł

 40

Sołectwo Bulowice

"Instalacja latarni ulicznych przy ul. Brzozowej w Bulowicach" (KU.060.9.4.2014.EJB)

35.000 zł

41 

Sołectwo Bulowice

"Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Brzegiem w Bulowicach" (KU.060.9.14.2014.EJB)

85.000 zł

42 

Sołectwo Bulowice

"Wykonanie oświetlenia na ul. Jana Kantego w Bulowicach" (KU.060.9.15.2014.EJB)

50.000 zł

43 

Sołectwo Bulowice

"Odnawiamy plac zabaw w przedszkolu"  (KU.060.9.16.2014.EJB)

62.109 zł

44 

Sołectwo Bulowice

"Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 510043K - ul. Północna w Bulowicach" (KU.060.9.17.2014.EJB)

130.000 zł

45 

Sołectwo Bulowice

"Wykonanie remontu drogi gminnej znajdującej się między sołectwami Bulowice i Witkowice" (KU.060.9.25.2014.EJB)

24.000 zł

46 

Sołectwo Bulowice

"Dostosowanie ul. Północnej do wymogów drogi widokowej, rowerowej. Wykonanie tablic edukacyjnych z informacjami i zdjęciami Beskidu Małego" (KU.060.9.26.2014.EJB)

36.000 zł

47 

Sołectwo Bulowice

"Nauka pływania dla grup przedszkolnych z ZSP w Bulowicach (2 wyjazdy po 1 godz. w miesiącu przez cały rok)" (KU.060.9.29.2014.EJB)

15.000 zł

48 

Sołectwo Bulowice

"Przebudowa ul. Św. Jana Kantego w Bulowicach - etap III (100 mb od wyremontowanego w 2014r. odcinka w kierunku ul. Nad Brzegiem)"

(KU.060.9.30.2014.EJB)

100.000 zł

49 

Sołectwo Bulowice

"Remont nawierzchni asfaltowej placu ćwiczeniowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach" (KU.060.9.60.2014.EJB)

37.500 zł

50 

Sołectwo Bulowice

"Oświetlenie ulicy Zacisze" (KU.060.9.83.2014.EJB)

33.000 zł

51 

Sołectwo Bulowice

"Montaż komory chłodniczej i przystosowanie kaplicy" (KU.060.9.84.2014.EJB)

80.000 zł

52 

Sołectwo Bulowice

"Mondernizacja sanitariatów" (KU.060.9.85.2014.EJB)

7.000 zł

53 

Sołectwo Łęki

"Wykonanie nakładki asfaltowej" (KU.060.9.3.2014.EJB)

52.000 zł

54 

Sołectwo Łęki

"Utwardzenie parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Łękach" (KU.060.9.10.2014.EJB)

22.363 zł

55 

Sołectwo Łęki

"Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Łękach" (KU.060.9.11.2014.EJB)

23.000 zł

56 

Sołectwo Łęki

"Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 948 w Łękach" (KU.060.9.33.2014.EJB)

50.000 zł

57 

Sołectwo Łęki

"Ulica Klonowa - nakładka asfaltowa" (KU.060.9.61.2014.EJB)

122.130 zł

58 

Sołectwo Malec

"Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Malcu wraz z budynkiem gospodarczym" (KU.060.9.1.2014.EJB)

26.200 zł

59 

Sołectwo Malec

"Modernizacja wyposażenia biblioteki w Szkole Podstawowej w Malcu" (KU.060.9.2.2014.EJB)

13.000 zł

60 

Sołectwo Malec

"Wykorytowanie fosy elementami betonowymi" (KU.060.9.35.2014.EJB)

28.100 zł

61 

Sołectwo Malec

"Położenie nawierzchni asfaltowej lub betonowej na ul. Spokojnej w Malcu"  (KU.060.9.53.2014.EJB)

45.000 zł

62 

Sołectwo Malec

"Budowa kortu tenisowego w Malcu" (KU.060.9.56.2014.EJB)

89.267,25 zł

63 

Sołectwo Malec

"Ferie ze Świetlicą 2015, Wakacje ze Świetlicą 2015, Zimowy, letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w działalność Świetlicy Młodzieżowej w Malcu" (KU.060.9.74.2014.EJB)

18.000 zł

64 

Sołectwo Malec

"Modernizacja instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku remizy OSP Malec" (KU.060.9.75.2014.EJB)

12.000 zł

65 

Sołectwo Nowa Wieś

"Kupno działki nr 775 przez OSP" (KU.060.9.18.2014.EJB)

150.000zł

66 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicznego na drodze gminnej przy ul. Karola Szymanowskiego w Nowej Wsi" (KU.060.9.21.2014.EJB)

145.000 zł

67 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie ogrodzenia obiektu LKS Niwa od rzeki Soły oraz podniesienie standardu poprzez zakup sprzętu gospodarczego i sportowego" (KU.060.9.38.2014.EJB)

86.000 zł

68 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie projektu i oświetlenia całej ulicy Szkolnej oraz oświetlenia ul. Jagiełły w Nowej Wsi" (KU.060.9.44.2014.EJB)

65.000 zł

69 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie projektu i oświetlenia ul. K. Szymanowskiego i H. Wieniawskiego oraz ul. Wyspiańskiego od nr 23 do skrzyżowania z ul. Konopnicką w Nowej Wsi" (KU.060.9.45.2014.EJB)

73.000 zł

70 

Sołectwo Nowa Wieś

"Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi" (KU.060.9.47.2014.EJB)

120.000 zł

71 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie dywanu asfaltowego na istniejącej pow.utwardzonej o szer. 3 m, dł. 80 m" (KU.060.9.62.2014.EJB)

65.000 zł

72 

Sołectwo Nowa Wieś

"Opracowanie i wykonanie projektu wraz z montażem progów zwalniających" (KU.060.9.63.2014.EJB)

20.000 zł

73 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie projektu technicznego odwodnienia" (KU.060.9.76.2014.EJB)

70.000 zł

74 

Sołectwo Nowa Wieś

"Projekt rozbudowy sali gimnastycznej" (KU.060.9.77.2014.EJB)

50.000 zł

75 

Sołectwo Nowa Wieś

"Zakup instrumentów muzycznych" (KU.060.9.78.2014.EJB)

41.000 zł

76 

Sołectwo Nowa Wieś

"Wykonanie chodnika" (KU.060.9.82.2014.EJB)

59.400 zł

77 

Sołectwo Witkowice

"Rozbudowa placu zabaw tj. zakup urządzeń zabawowych" (KU.060.9.13.2014.EJB)

36.810 zł

78 

Sołectwo Witkowice

"Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witkowicach" (KU.060.9.31.2014.EJB)

83.939,09 zł

79 

Sołectwo Witkowice

"Nawierzchnia asfaltowa na ul. Dworskiej (od nr 14 do 26)" (KU.060.9.42.2014.EJB)

115.200 zł

80 

Sołectwo Witkowice

"Wymiana pieca CO oraz remont kotłowni oraz komina w OSP Witkowice" (KU.060.9.52.2014.EJB)

76.000 zł

81 

Sołectwo Witkowice

"Wsparcie dla Klubu Seniora pod Złotym Dębem" (KU.060.9.54.2014.EJB)

37.310 zł

82 

Sołectwo Witkowice

"Oświetlenie ulicy Poprzecznej Witkowice" (KU.060.9.79.2014.EJB)

25.000 zł

83 

Sołectwo Witkowice

"Budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej w Witkowicach"

(KU.060.9.80.2014.EJB)

209.520 zł

84 

Sołectwo Witkowice

"Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS Orzeł Witkowice" (KU.060.9.81.2014.EJB)

15.000 zł

 

ZAPRASZAMY!!!