Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

10 Listopada 2014

Podziękowania.

Budżet Obywatelski - świadectwo aktywności mieszkańców
naszej gminy.

 

Mieszkańcy naszej gminy dostali narzędzie do zmiany otaczającej nas rzeczywistości już po raz drugi i znów tak chętnie z niego skorzystali, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.
W tegorocznej edycji zagłosowało 10079 osób nad złożonymi wcześniej 84 propozycjami zadań do realizacji. Za pomocą formularza on- line swój głos oddało 4840 osób, natomiast
za pomocą formularza w wersji papierowej 5239 osób. Łącznie mieszkańcy oddali 35674 głosy. Mieszkańcy dali jasno do zrozumienia, że chcą, by dalej zmieniała się przestrzeń miasta
i gminy Kęty. Zwycięskie propozycje dotyczą zarówno budowy infrastruktury tej najbliższej mieszkańcom, jak również budowy i remontów ulic, dróg, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, placów zabaw, modernizacji i wyposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych, ale również wspierania zdrowia, edukacji i kultury. Tak duży odzew świadczy o tym, że mamy wspólny język w dążeniu do poprawy i doskonalenia gminy, że chcemy być partnerem dla samorządowców . W trakcie konsultacji zaangażowanie setek osób przyniosło niesamowity skutek w postaci rozmowy, wymiany zdań i spostrzeżeń, a wszystko w celu zgodnego
i wspólnego zarządzania gminą przez władze oraz społeczeństwo. Na Budżet Obywatelski składa się wiele czynników i trudna do wykonania praca dla wszystkich. Wszyscy jeszcze wciąż się uczymy słuchać siebie nawzajem, ale aktywność mieszkańców, otwartość władzy
i urzędu, jaką wypracowaliśmy wspólnie w ciągu tych dwóch edycji jest przecież nieoceniona.

Burmistrz Tomasz Bąk serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom
za włączenie się w konsultacje i pracę nad budżetem obywatelskim.
Budżet obywatelski w Gminie Kęty to nasz wspólny, wielki sukces. Dziękujemy za wszystko.